imageimageimageimageimage

Konkurs Literacki pt. „Mój Najlepszy Przyjaciel"

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce zaprasza do udziału w Konkursie  Literackim na opowiadanie pt. „ MÓJ NAJLEPSZY PRZYJACIEL” adresowany dla dziecii młodzieży.Praca konkursowa ma być napisana w formie opowiadania.

Napiszcie na podany temat, niech Wasze prace literackie będą wyrazem emocji. Nie mamy zamiaru ograniczać Waszej wyobraźnii fantazji. Liczymy na Waszą inwencję twórczą!

Zasady  uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Prace konkursowe mają być w wydruku komputerowym (czcionka 14, interlinia 1,5 ; do 4 stron A4) Komisja konkursowa oceniać będzie prace napisane samodzielnie, będące efektem oryginalnych pomysłów literackich młodych twórców.

 

Każda nadesłana na konkurs praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora opowiadania, klasa, nazwa szkoły.
Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.

Więcej informacji: >>pobierz<<

Konkurs „Moja Świąteczna Choinka”

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W OSTROWIE Z/S W KAMIONCE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„MOJA ŚWIĄTECZNA CHOINKA”

REGULAMIN:

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie CHOINKI ŚWIĄTECZNEJ
I. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum.
- I gr. wiekowa: przedszkola, klasy „O”
- II gr. wiekowa: klasy I – III
- III gr. wiekowa: klasy IV-VI
- IV gr. wiekowa: gimnazja
II. Zakres prac:
- Prace przestrzenne o wysokości do 80 cmmają być wykonane samodzielnie, dowolną techniką.
III. Wymagania dotyczące prac:
- Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę wykonaną indywidualnie.
- Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, gr. wiekowa
- Prace należy składać na adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu
 w Ostrowie z/s w Kamionce, 39-122 Kamionka 69, tel. 172233134
- Dodatkowo przy zgłaszaniu prac należy dostarczyć wypełniony
formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
IV. Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora.
 Decyzja Jury jest nieodwołalna.
V. Kryteria oceny:
- Estetyka oraz pomysłowość wykonania choinki
- Samodzielność wykonania
VI.Terminy
- Prace należy składać do 15grudnia 2016 r.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi16 grudnia 2016 r.
- wystawa prac odbędzie się w sali GCKiS w Kamionce
od 16-21 grudnia 2016r.
VII. Postanowienia końcowe
- Prace należy odebrać w dniach 22-23.12.2016r.
- Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.gckis.gminaostrow.eu, oraz przesłane do szkół.
- Organizator przewiduje przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych.
- Przesłanie prac na Konkurs oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce zaprasza do udziału w zajęciach

W ofercie GCKiS znajdują się zajęcia doskonalące umiejętności taneczne, plastyczne, manualne skierowane zarówno do dzieci, jak i młodzieży, która chce rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, a także ciekawie spędzić wolny czas.
ZAJECIA TANECZNE
Poniedziałek – GCKiS w Kamionce w godz.  15:30 - 16:30
Czwartek – Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej w godz. 13:15 – 15:30
Piątek - Szkoła Podstawowa w Ociece w godz. 12:30 – 13:30
zajęcia prowadzi Jadwiga Łomnicka
ZAJĘCIA PLASTYCZANE
Poniedziałek – GCKiS w Kamionce w godz. 14:30 - 15:30
zajęcia prowadzi Renata Dłużeń
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE (od listopada)
Piątek – Dom Ludowy w Borku Małym w godz. 14:00 – 21:00
zajęcia prowadzi Anna Wiktor
ŚWIETLICA W GCKIS (od listopada)
Poniedziałek 15:00 – 20:00
Czwartek 15:00 – 20:00
Piątek 15:00 – 21:00
zajęcia prowadzą: Renata Dłużeń, Anna Wiktor, Jadwiga Łomnicka, Arkadiusz Fornek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

„Świetlica – Moje Miejsce”

Stowarzyszenie Miłośników „Ziemi Bliźnieńskiej” kończy w lutym realizację drugiego etapu projektu „Świetlica - Moje Miejsce”. Dzięki środkom finansowym pozyskanym w programie partnerskim Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży udało się kontynuować zajęcia modelarskie oraz poświęcono większą uwagę na prowadzenie zajęć z nauk ścisłych oraz większą współpracę z rodzicami. Jednym z etapów poznawania przez dzieci ciekawych eksperymentów a równocześnie integracją z rodzicami była wspólna wycieczka do Ogrodzieńca, gdzie znajduje się Park Doświadczeń Fizycznych. Elementem zacieśniania współpracy z rodzicami były również spotkania integracyjne. Na zajęcia świetlicowe zakupiono wiele zestawów młodych naukowców
i akcesoriów modelarskich.

Ferie Zimowe 2016 z GCKiS

Tegoroczne ferie trwały od 15 – 28 lutego br. W programie ferii  Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce znalazło się wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i młodzieży. Każdy zainteresowany aktywnym spędzaniem wolnego czasu znalazł coś dla siebie. Zajęcia odbywały się w GCKiS w Kamionce, Domu Ludowym w Borku Małym, Świetlicy Wiejskiej w Bliźnie, zajęcia taneczne w Szkole Podstawowej w Woli Ocieckiej i Ociece oraz przygoda z piłką w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamionce. Prowadzone były przez instruktorów GCKiS.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kamionce codziennie w godz. 14:00-21:00 zapraszało dzieci i młodzież na zajęcia taneczne, plastyczne oraz do wspólnej zabawy na świetlicy proponując grę w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki. Dla starszych w ofercie była również siłownia.
Wiejski Dom Kultury w Bliźnie zapraszał codziennie od 11:00- 16:00 na gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia modelarskie.
W Domu Ludowy w Borku Małym zajęcia prowadzone były od  22.02- 26.02.2016r. codziennie w godz. 14:00 – 21:00. Każdego dnia dzieci i młodzież odwiedzały świetlice w dobrych humorach i z mocnym postanowieniem świetnej zabawy. Prowadzone były zajęcia plastyczne, manualne, gry i zabawy ruchowe.   Dużą zainteresowaniem cieszyły się gry planszowe, tenis stołowy, piłkarzyki.
23 lutego dla najmłodszych uczestników zajęć stałych prowadzonych w GCKiS  zorganizowano wyjazd do kina w Rzeszowie na bajkę „ Alvin i wiewiórki”.
W okresie ferii Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce zorganizowało również:
20.02.2016r. [sobota]- TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO –SALA GIMNASTYCZNA W KAMIONCE
27.02.2016r. [sobota]- TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ – SALA GIMNASTYCZNA W KOZODRZY.

realizacja: StudioPixel.eu