imageimageimageimageimage

Protokół z konkursu "Moja Świąteczna Choinka"

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 16.12.2016r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce. Do konkursu zostało dostarczonych 222 choinek w czterech grupach wiekowych:  I gr. wiekowa: przedszkola, klasy „O” , II gr. wiekowa: klasy I – III , III gr. wiekowa: klasy IV-VI i IV gr. wiekowa: gimnazja.

Komisja w składzie:
1.    Elżbieta Chorąży - instruktor plastyki w MGOK w Sędziszowie Młp. - przewodnicząca komisji,
2.     Katarzyna Borys - instruktor plastyki w Centrum Kultury w Ropczycach - członek komisji
3.    Przemysław Łagowski - członek komisji
Po ocenie prac, biorąc pod uwagę przede wszystkim estetykę, pomysłowość oraz samodzielność wykonaniachoinki komisja wyłoniła laureatów:

I gr. wiekowa: przedszkola:
I.    Dawid Karkut – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
II.    Franciszek Orzech  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
III.    Julia Kozak  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Macha w Kamionce

Wyróżnienie:
1.    Kacper Ochab - Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy
2.    Julia Ferfecka - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
3.    Klaudia Ciskał - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece (filia Zdżary)

II gr. wiekowa: klasy I – III
I.    Dorota Chmura - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
I.    Piotr Kozioł  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
II.    Katarzyna Wiktor - Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Macha w Kamionce
III.    Wiktoria Pawełek -  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece ( filia Zdżary)

Wyróżnienia:
1.    Wiktoria Kłusek - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
2.    Jowita Chmielowiec - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
3.    Igor Kluk - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece
4.    Martyna Bieszcz - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
5.    Filip Kłusek - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
6.    Hanna Wiktor - Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Macha w Kamionce
7.    Paweł Koziński -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece

Wyróżnienie Dyrektora GCKiS:
1.    Zuzanna Bajor - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece
2.    Natalia Biduś - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
3.    Nikola Przetacznik - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie

III gr. wiekowa: klasy IV-VI
I.    Karolina Wójcik - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
I.    Marcelina Dłużeń -Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Macha w Kamionce
II.    Kacper Fryz - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
II.    Waldemar Klacza - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie
III.    Anna Ciepiela - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
III.    Aleksandra Róg - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy

Wyróżnienia:
1.    Radosław Łącała - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
2.    Lena Popek - Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Macha w Kamionce
3.    Karolina Borowiec - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
4.    Julia Longosz - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
5.    Kacper Marek  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Macha w Kamionce
6.    Justyna Skóra -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
7.    Alan Betlej -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy

Wyróżnienie Dyrektora GCKiS:
1.    Aleksandra Wiktor - Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Macha w Kamionce

gr. wiekowa: gimnazja
I.    Marcelina Niewiadomska  - Publiczne Gimnazjum w Woli Ocieckiej
II.    Mateusz Brandys – Publiczne Gimnazjum w Ostrowie
III.    Dominik Krulik –Publiczne Gimnazjum  Kamionce

Wyróżnienia:
1.    Katarzyna Longosz – Publiczne Gimnazjum w Ostrowie
2.    Dominika Biduś – Publiczne Gimnazjum w Woli Ocieckiej
3.    Katarzyna Chmiel – Publiczne Gimnazjum w Ostrowie
4.    Natalia Nowacka - Publiczne Gimnazjum w Ostrowie

realizacja: StudioPixel.eu