imageimageimageimageimage

Konkurs „Moja Świąteczna Choinka”

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W OSTROWIE Z/S W KAMIONCE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„MOJA ŚWIĄTECZNA CHOINKA”

REGULAMIN:

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie CHOINKI ŚWIĄTECZNEJ
I. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum.
- I gr. wiekowa: przedszkola, klasy „O”
- II gr. wiekowa: klasy I – III
- III gr. wiekowa: klasy IV-VI
- IV gr. wiekowa: gimnazja
II. Zakres prac:
- Prace przestrzenne o wysokości do 80 cmmają być wykonane samodzielnie, dowolną techniką.
III. Wymagania dotyczące prac:
- Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę wykonaną indywidualnie.
- Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, gr. wiekowa
- Prace należy składać na adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu
 w Ostrowie z/s w Kamionce, 39-122 Kamionka 69, tel. 172233134
- Dodatkowo przy zgłaszaniu prac należy dostarczyć wypełniony
formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
IV. Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora.
 Decyzja Jury jest nieodwołalna.
V. Kryteria oceny:
- Estetyka oraz pomysłowość wykonania choinki
- Samodzielność wykonania
VI.Terminy
- Prace należy składać do 15grudnia 2016 r.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi16 grudnia 2016 r.
- wystawa prac odbędzie się w sali GCKiS w Kamionce
od 16-21 grudnia 2016r.
VII. Postanowienia końcowe
- Prace należy odebrać w dniach 22-23.12.2016r.
- Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.gckis.gminaostrow.eu, oraz przesłane do szkół.
- Organizator przewiduje przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych.
- Przesłanie prac na Konkurs oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika.

realizacja: StudioPixel.eu