imageimageimageimageimage

Komunikat

eksponaty blizna

         Drodzy Sympatycy i Ofiarodawcy eksponatów na Park Historyczny w Bliźnie.
        W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, pragniemy poinformować, iż Park Historyczny w Bliźnie nie zwalnia tempa i obecnie trwają prace gospodarcze, aby po ponownym uruchomieniu kultury, czas spędzony w naszym Parku był dla Was jeszcze milszym doznaniem.
        Zwracam się z ogromną prośbą do osób, które ofiarowały na Park swoje pamiątki wojenne, które dla nas stanowią bezcenne eksponaty, o zgłoszenie się do Gminnego Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Kamionce pod nr telefonu 172233134, w celu spisania każdego eksponatu, tak by żaden nie umknął naszej uwadze i znalazł się w spisie inwentaryzacji, jak również w celu sporządzenia stosownej umowy tj. wypożyczenia bądź darowizny. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod wskazanym numerem. Przy czym, chcemy również zaznaczyć iż eksponaty, które w drodze podpisanej umowy że „Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bliźniejskiej ” nie mają nic wspólnego z działalnością Parku i głównego zarządcy czyli GCKiS . Za działalność Stowarzyszenia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
             Dla każdego, kto się zgłosi będzie przygotowana umowa, oraz Certyfikat Członka Honorowego Parku Historycznego w Bliźnie. Oprócz tego obok eksponatów umieścimy tabliczkę – informację o Darczyńcy.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor GCKiS z/s w Kamionce Jadwiga Łomnicka
Oraz Pracownicy Domu Kultury

Oni tu byli, Oni tu są… - Zaduszki Literackie w Kamionce

Pod takim tytułem 16 listopada 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie, z/s w Kamionce odbyły się „Zaduszki Literackie”, poświęcone pamięci zmarłych twórców literatury oraz kultury, związanych z tą gminą. Licznie przybyłych mieszkańców, rodziny twórców, którzy odeszli, z-cę wójta Gminy Ostrów, Jacka Roga oraz zaproszonych przedstawicieli Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, Mieczysława A. Łypa i Adama Decowskiego serdecznie przywitała dyrektor GCKiS, Jadwiga Łomnicka, po czym przedstawiła biogramy zmarłych twórców ludowych: Mariana Bila oraz Władysława Klaczy.

Marian Bil urodził się w 1939 r. w Ostrowie. Był działaczem społecznym. Interesował się ludowymi zwyczajami, szył stroje, pisał wiersze oraz teksty piosenek na dożynki. Był założycielem zespołu obrzędowego „Ostrowianie”. Napisał także scenariusz widowiska „Skubanie pierza”. Wyszukiwał stare, ludowe piosenki, by je później wykorzystywać w swoich widowiskach. Zmarł w 2018 r. Sylwetkę Mariana Bila przybliżyła też jego żona, Teresa Bil i przeczytała trzy wiersze jego autorstwa.

Władysław Klacza urodził się w 1939 r. w Łonie k. Przecławia. Zmarł w 2017 r. Dał się poznać jako działacz młodzieżowy, organizując zebrania dotyczące rolnictwa i sadownictwa. Od najmłodszych lat pisał wiersze, które często powstawały bardzo spontanicznie. O życiu Władysława Klacza opowiedziała jego córka, Maria Molek, prezentując też jego wiersze.
O innych ludziach pióra, związanych z tą gminą, jak: Leokadia Wolak, Marek Wiktor, Halina Dunaj, czy znakomity prozaik Wilhelm Mach mówiła Aleksandra Bal. W swoim wystąpieniu podkreśliła ich znaczenie dla życia kulturalnego gminy.

Jednak szczególną pamięcią darzony jest tu Edward Zolowski – poeta, działacz kulturalny i społeczny, który zginął tragicznie wskutek wypadku drogowego w 1994 r. Urodził się w Skrzyszowie w 1934 r. Po maturze został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński, jednak ze względu na trudności finansowe ze studiów musiał zrezygnować. Debiutował w 1957 r. Życie i twórczość poety szeroko omówił Mieczysław A. Łyp, zaznaczając jego wielkie zasługi dla tworzącego się środowiska literackiego na Podkarpaciu. Jego wiersze ukazywały się drukiem w takich czasopismach, jak: „Zarzewie”, „Nowa wieś”, „Kamena”, „Nowiny Rzeszowskie”, „Głos Młodzieży Wiejskiej”, „Zielony Sztandar”, „Żołnierz Polski” i „Teatr”. Był członkiem założycielem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Gwoźnica” w Rzeszowie. Kilka jego utworów zebrani mogli usłyszeć w interpretacji Marceliny Dłużeń, a także dzięki Andrzejowi Budzikowi, sołtysowi Skrzyszowa obejrzeć krótki film zrealizowany w 10. rocznicę śmierci poety. Edwarda Zolowskiego wspominali członkowie rodziny: Krystyna i Jerzy Ziębowie, Jacek Kotowski, a także Adam Decowski, który miał okazję osobiście poznać tego twórcę.

W części artystycznej kilka piosenek z towarzyszeniem gitary wykonał Marek Muszyński. Na zakończenie głos zabrał Jacek Róg, zastępca wójta Gminy Ostrów. Złożył organizatorom wieczoru podziękowania za bogaty program spotkania. Zapewnił też, że pamięć o zmarłych twórcach będzie podtrzymywana, a Gmina dołoży wszelkich starań, aby ich dorobek ocalić od zapomnienia.

(adec)

Zobacz zdjęcia: 

realizacja: StudioPixel.eu