imageimageimageimageimage

KONKURS NA OPOWIADANIE pt. „JAK OSTATNO ZMIENIŁ SIĘ MÓJ ŚWIAT”

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce zaprasza do udziału w Konkursie  Literackim na opowiadanie  pt. „JAK OSTATNIO ZMIENIŁ SIĘ MÓJ ŚWIAT”.  Adresowany jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Praca konkursowa ma być napisana w formie opowiadania.

Napiszcie na podany temat, niech Wasze prace literackie będą wyrazem emocji. Nie mamy zamiaru ograniczać Waszej wyobraźni, fantazji. Liczymy na Waszą inwencję twórczą!

Zasady  uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Prace konkursowe mają mieć odpowiednią formę: pliki w formacie Word, wydrukowane przesłane tradycyjnie pocztą lub na adres e-mail.
( czcionka: Times New Roman 12 interlinia 1,5 ; do 6 stron A4).  

Komisja konkursowa oceniać będzie prace napisane samodzielnie, będące efektem oryginalnych pomysłów literackich. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno opowiadanie dotąd niepublikowane.

Każda nadesłana na konkurs praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora opowiadania, numerem telefonu kontaktowego.

Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie (rodzica/opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępnione podmiotą trzecim.

Organizator konkursu nie zwraca przesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w prasie, oraz do udostępniania w Internecie. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach  wiekowych:
       I  grupa   -   klasy IV- VI Szkoły Podstawowej
       II  grupa  -   klasa VII- do 18lat

III grupa –  od 18 lat

W każdej ocenianej grupie przewidujemy przyznanie trzech nagród głównych i wyróżnień. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane  przez organizatora.

Kryteria oceny prac:

Wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki , samodzielność i oryginalność.

Prace prosimy przesyłać do dnia 30 września 2020 r, na adres:

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce

                                       39-122 Kamionka 69

                                       Tel./fax. 17 2233134

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 12.10.2020r. W momencie ogłoszenia wyników zostaną ujawnione dane osobowe (imiona i nazwiska) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Komunikat

eksponaty blizna

         Drodzy Sympatycy i Ofiarodawcy eksponatów na Park Historyczny w Bliźnie.
        W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, pragniemy poinformować, iż Park Historyczny w Bliźnie nie zwalnia tempa i obecnie trwają prace gospodarcze, aby po ponownym uruchomieniu kultury, czas spędzony w naszym Parku był dla Was jeszcze milszym doznaniem.
        Zwracam się z ogromną prośbą do osób, które ofiarowały na Park swoje pamiątki wojenne, które dla nas stanowią bezcenne eksponaty, o zgłoszenie się do Gminnego Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Kamionce pod nr telefonu 172233134, w celu spisania każdego eksponatu, tak by żaden nie umknął naszej uwadze i znalazł się w spisie inwentaryzacji, jak również w celu sporządzenia stosownej umowy tj. wypożyczenia bądź darowizny. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod wskazanym numerem. Przy czym, chcemy również zaznaczyć iż eksponaty, które w drodze podpisanej umowy że „Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bliźniejskiej ” nie mają nic wspólnego z działalnością Parku i głównego zarządcy czyli GCKiS . Za działalność Stowarzyszenia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
             Dla każdego, kto się zgłosi będzie przygotowana umowa, oraz Certyfikat Członka Honorowego Parku Historycznego w Bliźnie. Oprócz tego obok eksponatów umieścimy tabliczkę – informację o Darczyńcy.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor GCKiS z/s w Kamionce Jadwiga Łomnicka
Oraz Pracownicy Domu Kultury

Oni tu byli, Oni tu są… - Zaduszki Literackie w Kamionce

Pod takim tytułem 16 listopada 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie, z/s w Kamionce odbyły się „Zaduszki Literackie”, poświęcone pamięci zmarłych twórców literatury oraz kultury, związanych z tą gminą. Licznie przybyłych mieszkańców, rodziny twórców, którzy odeszli, z-cę wójta Gminy Ostrów, Jacka Roga oraz zaproszonych przedstawicieli Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, Mieczysława A. Łypa i Adama Decowskiego serdecznie przywitała dyrektor GCKiS, Jadwiga Łomnicka, po czym przedstawiła biogramy zmarłych twórców ludowych: Mariana Bila oraz Władysława Klaczy.

Marian Bil urodził się w 1939 r. w Ostrowie. Był działaczem społecznym. Interesował się ludowymi zwyczajami, szył stroje, pisał wiersze oraz teksty piosenek na dożynki. Był założycielem zespołu obrzędowego „Ostrowianie”. Napisał także scenariusz widowiska „Skubanie pierza”. Wyszukiwał stare, ludowe piosenki, by je później wykorzystywać w swoich widowiskach. Zmarł w 2018 r. Sylwetkę Mariana Bila przybliżyła też jego żona, Teresa Bil i przeczytała trzy wiersze jego autorstwa.

Władysław Klacza urodził się w 1939 r. w Łonie k. Przecławia. Zmarł w 2017 r. Dał się poznać jako działacz młodzieżowy, organizując zebrania dotyczące rolnictwa i sadownictwa. Od najmłodszych lat pisał wiersze, które często powstawały bardzo spontanicznie. O życiu Władysława Klacza opowiedziała jego córka, Maria Molek, prezentując też jego wiersze.
O innych ludziach pióra, związanych z tą gminą, jak: Leokadia Wolak, Marek Wiktor, Halina Dunaj, czy znakomity prozaik Wilhelm Mach mówiła Aleksandra Bal. W swoim wystąpieniu podkreśliła ich znaczenie dla życia kulturalnego gminy.

Jednak szczególną pamięcią darzony jest tu Edward Zolowski – poeta, działacz kulturalny i społeczny, który zginął tragicznie wskutek wypadku drogowego w 1994 r. Urodził się w Skrzyszowie w 1934 r. Po maturze został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński, jednak ze względu na trudności finansowe ze studiów musiał zrezygnować. Debiutował w 1957 r. Życie i twórczość poety szeroko omówił Mieczysław A. Łyp, zaznaczając jego wielkie zasługi dla tworzącego się środowiska literackiego na Podkarpaciu. Jego wiersze ukazywały się drukiem w takich czasopismach, jak: „Zarzewie”, „Nowa wieś”, „Kamena”, „Nowiny Rzeszowskie”, „Głos Młodzieży Wiejskiej”, „Zielony Sztandar”, „Żołnierz Polski” i „Teatr”. Był członkiem założycielem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Gwoźnica” w Rzeszowie. Kilka jego utworów zebrani mogli usłyszeć w interpretacji Marceliny Dłużeń, a także dzięki Andrzejowi Budzikowi, sołtysowi Skrzyszowa obejrzeć krótki film zrealizowany w 10. rocznicę śmierci poety. Edwarda Zolowskiego wspominali członkowie rodziny: Krystyna i Jerzy Ziębowie, Jacek Kotowski, a także Adam Decowski, który miał okazję osobiście poznać tego twórcę.

W części artystycznej kilka piosenek z towarzyszeniem gitary wykonał Marek Muszyński. Na zakończenie głos zabrał Jacek Róg, zastępca wójta Gminy Ostrów. Złożył organizatorom wieczoru podziękowania za bogaty program spotkania. Zapewnił też, że pamięć o zmarłych twórcach będzie podtrzymywana, a Gmina dołoży wszelkich starań, aby ich dorobek ocalić od zapomnienia.

(adec)

Zobacz zdjęcia: 

realizacja: StudioPixel.eu